Skills


WordPress

Mijn eigen website is gebouwd met behulp van WordPress. Tijdens het maken van mijn website heb ik veel geleerd van WordPress.  Op mijn opleiding hebben we ook les gehad over WordPress.

 


PHP

PHP is niet de moeilijkste voor mij. Dit omdat ik het leuk vind om met PHP te werken Hierin heb ik verschillende projecten mooi afgerond.


CodeIgniter

CodeIgniter heb ik geleerd op het Customer Care Center in Alkmaar.  Voordat ik begon met programmeren binnen het bedrijf had ik zelf besloten om thuis alvast aan de slag te gaan met het leren van CodeIgniter.


MYSQL

set @RAtable =  case when convert(float,getdate()) - convert(int,getdate())< 0 then   (convert(float,getdate()) -  convert(int,getdate()))* -1000000 else (convert(float,getdate()) -  convert(int,getdate()))* 1000000 end